Protože lidé v nouzovém stavu často pracují z domova a jejich děti studují formou online výuky, je pro ně elektrický proud zásadní. Proto se společnost ČEZ rozhodla, že plánované odstávky elektřiny, které souvisejí s pravidelnou údržbou distribuční soustavy, přesune na jiný termín.

Toto rozhodnutí platí do odvolání a jedná se především o plánované odstávky, které lze odložit a nebudou mít vliv na bezpečnost a spolehlivost dodávek elektřiny. O novém termínu budou občané informováni

Na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky se odběratelé mohou přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.