„Bylo ale třeba ochránit stavbu před povodní,což představovalo celou plochu nadzvednout o jeden metr. V případě rozlohy fotbalového hřiště to nebyla jednoduchá záležitost,“ dodal starosta. Turnov a FK Turnov žádaly o dotaci. „Teprve letos se na ně usmálo štěstí,“ dodala mluvčí Turnova Zdenka Štrauchová. Celkové náklady činily 16,3 milionu korun včetně DPH,turnovští zastupitelé potvrdili spoluúčast města ve výši 6,5 milionu. Rozměry fotbalového hřiště jsou 100 x 62 m.

Turnovští otvírali nové hřiště s umělou trávou.Zdroj: Město Turnov