Ve středu 21. října nepůjde proud mezi 7.30 a 19.00 v ulici Bezručova 788, ten samý den je od 7.30 do 15.00 plánovaná odstávka také v ulici Hruborohozecká 218 a 230, v ulici Polní 219 a 229 a v ulici Vesecká 222, 223, 224.

V pátek 23. října nepůjde proud mezi 7.30 a 19.00 v ulici Hluboká 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, na náměstí Českého ráje 136, v ulici Palackého 148, 149, 150, 151 a v ulici Trávnice 153, 155, 156, 178, 401, 670, 925, č. 153U.

V úterý 27. října nepůjde proud mezi 7.30 a 19.00 v ulici Bezručova č. 1423U, č. u čp.1410, 608, 698, 790, 800, 1054, 1055, 1387, 1388, 1396, 1397, 1398, 2063, 2064, 2065, parc. č. 2715, 2716, v ulici Brigádnická 1410, 1411, 1412, 1423, 1424, 1725, 2176, v ulici Družstevní 1386, 1438, 1439, 1440, č. 1438U, v ulici Pekařova 794, 831, 832, 905, 909, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1370, 1458, 1553, 1555, 1574, 1575, 1601, 1706, 1789, 1851, parc. č. 2656/1, č. 1052U, č. 1053U, č. 1370U, č. 1458U., na Sídlišti Jana Patočky 1604, 1605, 1606, 1637, 1638, 1639, 1655, 1656, 1668, 1669, 1670, 1671, parc. č. 2600/171, č. 1606U, č. 1669U.

V pátek 6. listopadu nepůjde proud mezi 7.30 a 12.00 v Mokrém 34. Ten samý den nepůjde proud od 8.00 do 11.30 v ulici Nad Perchtou 1631. Odstávka je na pátek naplánována také mezi 11.30 a 15.00 v Daliměřicích parc. č. 738/17, č. 1U, E56 a na Malém Rohozci E227.

Na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky se odběratelé mohou přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.