Paleček pod vedením mistra odborného výcviku Vojtěcha Ouřady odpracuje na její obnově ještě zhruba 50 hodin. „Obrátilo se na nás město Turnov, které rakev bývalého vysokého církevního hodnostáře vyzdvihlo při opravě jeho hrobky,“ přiblížil Ouřada. „Nejdříve uvažovali jen o její konzervaci, po prohlídce jsme zjistili, že její stav není tak špatný a přistoupili jsme k celkové restauraci,“ dodal.

V případě této konkrétní rakve jde o výrobek z roku 1870, který se používal jen pro vysoké hodnostáře a významné osoby. „Takové práce ale kvůli použitému zinku hodně korodovaly. Stavební šlendrián při stavbě tehdejší krypty prakticky způsobil to, že rakev je dodnes zachována v mimořádně dobrém stavu, protože vnikající voda při deštích průběžně vyplavovala všechny vzniklé agresivní látky,“ popsal Ouřada.

Vlivem vzniklých chloridů se rozpadl jen spodek rakve, víko a boční stěny zůstaly zachované i s detaily umělecké výzdoby. „Máme tři záměry: vrátit rakev zpět církvi, památkářům, nebo ji vystavit v Muzeu Českého ráje, kde by k uměleckému dílu měla přístup i veřejnost a hlavně by bylo zachováno pro další generace. K prvnímu vystavení by mělo dojít už 18. června,“ dodal Paleček.

Starosta Turnova Tomáš Hocke prý chodil léta okolo kříže, pod nímž ležela biskupova hrobka, a přemýšlel o opravě jejího prasklého krytu. Hřbitov je totiž v majetku města. „Společně s památkáři jsme zjišťovali, jak vypadá celá hrobka. Vůbec jsem na začátku netušil, že to spustí celou lavinu dalších záležitostí, počínaje urychlenou exhumací ostatků pana biskupa až po restauraci vzácně zachovalé rakve. Turnované si alespoň uvědomí, jak vzácného člověka jejich město tehdy mělo,“ řekl Hocke. Současně ocenil velmi vstřícný přístup zdejší církve, muzea i vedení umělecké školy.

Petr František Krejčí byl rodákem z nedaleké Březiny. V roce 1899 se stal kaplanem, 1828 turnovským děkanem, 1837 pražským kanovníkem a 28. února 1858 světícím biskupem pražským a titulárním biskupem oropským.

Otakar Grund