Stavba jižní mimoúrovňové křižovatky na I/10 ve Fučíkově ulici je společnou investicí Ředitelství silnic a dálnic ČR a města Turnov.

„Pro město Turnov se jedná z hlediska dopravního o velmi důležitou stavbu, kterou společně s ŘSD a obcí Ohrazenice připravujeme více jak 6 let. Stavba umožní přímý sjezd z I/10 ze směru od Prahy a nájezd na I/10 směrem na Jičín. Celé opatření povede k zásadnímu snížení provozu nákladních automobilů v celé lokalitě Nádražní ulice a ulice Fučíkova,“ řekl ke stavbě starosta Turnova Tomáš Hocke, který dodal, že dojde i přesunu dopravního zatížení od Ohrazenic a Paceřic

Před realizací město Turnov vykoupilo rodinný dům a připravilo celou lokalitu. Součástí stavebních úprav budou i opatření směřující ke zklidnění dopravy ve Fučíkově ulici. V ulici budou vybudovány zvýšené křižovatky a celá čtvrť mezi Nádražní ulicí a silnicí I/10 bude převedena do statutu zóny 30.

Maškova zahrada v Turnově. Archivní foto.
VIDEO: Turnovské koupaliště zahájí osmou sezonu. Občerstvení chystá novinku

Zároveň v tomto místě probíhá výstavba obchodní zóny pro nový supermarket Billa. „V kombinaci s novou stavbou dalšího nájezdu na I/10 v Ohrazenicích dojde k převedení další automobilové dopravy z lokality přilehlých obcí Přepeře, Čtveřín, Pěnčín a dalších na průtah městem I/10. Obecně řečeno se snažíme kombinací opatření vymístit tranzitní dopravu z Nádražní a Fučíkovy ulice na průtah městem,“ dodal starosta města.

Zhotovitelem stavby mimoúrovňové křižovatky je firma Strabag. Finanční spoluúčast města dosáhne 3,034 milinoů korun. Předání staveniště je naplánováno na pondělí 5. června, poté odstartují stavební práce. Bude zahájeno odstraňování svrchních vrstev půdy v místě a proběhne archeologický průzkum. Stavba by měla být dokončena na začátku roku 2024.

Dopravní omezení se aktuálně dotkne pouze silnice I/10, kde dojde k zúžení, které naváže na již instalované v souvislosti s probíhající dostavbou nájezdu v Ohrazenicích. Ve Fučíkově ulici je nutné počítat s pohybem stavební techniky. O dalším průběhu stavebních prací a souvisejících dopravních omezeních bude město Turnov průběžně informovat.