„Doprava bude svedena v obou směrech vždy do jednoho jízdního pruhu tak, jak to fungovalo při velké opravě mostu,“ sdělil technický pracovník ŘSD Daniel Mach. Důvodem je provádění zatěžovací zkoušky v době od 10 do 14 hodin. Zatěžovací zkouška není prováděna z obavy o únosnost mostu.

„Při diagnostice a opravách v loňském roce bylo zjištěno, že v konstrukci mostu chybí několik kusů předpínací výztuže. Tyto chybějící výztuže nemají vliv na únosnost nebo bezpečnost mostu, ale při velké zátěži dochází k mírnému otevírání mikrotrhlin na spodní části konstrukce,“ dodal Mach.