Talentové zkoušky běží i na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě. Druhý termín prvního kola se uskuteční dnes. Nejen o zkouškách, ale i současné krizi a projektech, na kterých se škola podílí, vyprávěla Deníku ředitelka školy Zdeňka Laštovičková a Martin Hlubuček, zástupce ředitelky.

Cítí škola dopady celosvětové krize?
Laštovičková: Bohužel, máme málo přihlášek ke studiu, proto budeme dělat další kolo talentových zkoušek, jelikož předpokládáme, že na jiných školách bude převis. Chceme dát hodně hlasitě najevo, že ještě máme volná místa. Silná mediální prezentace krize nemůže přispět k tomu, aby se studenti hlásili alespoň v takové míře jako v minulosti.
Rodiče slyší o krizi ve sklářství, přitom osmdesát procent našich studentů dále pokračuje ve studiu na dalších stupních, nachází zaměstnání relativně bez problémů. Velice těžko sdělujeme tato fakta veřejnosti.

Odráží se krize ve sponzoringu?
Laštovičková: Prozatím ne. Hlavním materiálním sponzorem je Jablonex Group a dosud naše požadavky splňuje, smlouva funguje. Prohloubili jsme kontakt s firmou Moser, což je dnes zřejmě jedna z mála prosperujících sklářských firem. Ta má i zájem o naše absolventy.

Přibližte možnosti propagace školy.
Hlubuček: Pořádáme výstavy skla, nyní v muzeu v Pardubicích. Připravujeme velkou akci k devadesátému výročí školy, a to výstavu ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze. Nerad bych zapomněl na mezinárodní úspěchy. Pravidelně přihlašujeme práce studentů do mezinárodních soutěží. Naposledy na celoevropské soutěži designu Talent v Mnichově, kde uspěly dvě práce našich studentů.
Laštovičková: Účastníme se mnoha dalších akcí, namátkou veletrhů vzdělávání, bohužel, ne s takovým výsledkem, jaký jsme očekávali.
Škola se účastní i mnoha projektů, například Sklářských pátků nebo akce Skleněné městečko.
Hlubuček: Účastí na těchto projektech se dostáváme do povědomí veřejnosti. Výše uvedené akce se pokouší upozornit a propagovat sklářské obory. Sklářské pátky na škole probíhají tak, že zájemci se za doprovodu studentů dostanou do dílen s praktickou výukou.

Proběhly již dva ročníky festivalu. Jak je hodnotíte?
Hlubuček: Máme z festivalu velkou radost. Již připravujeme třetí ročník. V loňském ročníku nás překvapil, až zaskočil, zájmem firem i návštěvníků. Ve škole umožňujeme v době konání prezentaci místních regionálních firem a nárůst byl obdivuhodný. Při prvním ročníku u nás vystavovalo patnáct firem, loni již třicet dva. Pokud by zájem nadále rostl tímto tempem, jsme připraveni tyto expozice i rozšiřovat.
Ale není to jen výstava. Koná se Sklářský seminář, soubor odborných přednášek nebo i Sklářský jarmark, sloužící k podpoře a zviditelnění místních firem.
Skleněné městečko bylo vybráno mezi dvacet příkladů dobré praxe Národním ústavem odborného vzdělávání, které jsou v souvislosti s předsednictvím České republiky v Evropské unii prezentovány ve sbornících, na internetu. Této akce si povšimla odborná veřejnost, což je jen dobře, a s jeho vývojem musí být spokojeno i město Železný Brod, jako hlavní organizátor.

Na závěr trocha spekulace. Jak bude vypadat škola, až jí bude sto let?
Laštovičková: To bychom potřebovali věšteckou kouli. Neumíme ovlivnit globální souvislosti, například výrobu skla v Číně. Domnívám se, že originální sklo české výroby může dále konkurovat, pokud se podaří i do menších firem získávat designéry, třeba z naší školy. Tradice v tvorbě kvalitních originálních výrobků hovoří pro nás.