Jarmark s sebou přináší i řadu dopravních omezení. Již od 3. června je uzavřena část ulice Jiráskovo nábřeží, vjezd do ulice Smetanovo zátiší z náměstí 3. května, celé náměstí 3. května a prostor tržnice. Od pátku 7. června bude uzavřena celá ulice Jiráskovo nábřeží, nábřeží Obránců míru a Malé náměstí. V ulici Husova bude zaveden obousměrný provoz. Konec těchto omezení bude až v pondělí 10. června ráno. Vozidla, která budou ponechána tam, kde budou tvořit překážku nebo v uzavřených ulicích, budou odtažena. Při jarmarku dochází také k navýšení návštěvníků města, který s sebou každoročně přináší i nárůst kriminality.