Po jejich skončení bude každá část mít svůj oboustranný hlásič, u kterého bude možné zjistit jeho stav. U stávajících hlásičů není zajištěna obousměrná komunikace mezi centrem a hlásičem, není tak jisté, zda je hlásič funkční, zda se nabíjí a podobně. Nové hlásiče budou mít tuto funkci. Hlásiče budou umístěny v nejkritičtějších místech města, tedy podél Jizery jako preventivní prostředek před povodněmi, dále podél komunikace I. třídy a ve všech částech města.