Rekonstrukcí by měly projít chodníky ve Štefánikově ulici, kde by měl být v roce 2018 vyměněn povrch na zbytku chodníku, přilehlém k Hotelu Veselý. Protější strana se dočká snad v roce 2019. Připravuje se i rekonstrukce chodníku ve Školní ulici. V této části by se mělo měnit i veřejné osvětlení. Nové chodníky jsou projektovány v Těpeřské ulici, kde by měla být dokončena celá pěší trasa k poliklinice, aby chodci mohli dojít bezpečně z centra města až ke zdravotnímu zařízení.

Další chodník, který je v závěrečné fázi příprav, je chodník v Příčné ulici, navazující na chodník okolo bytových domů směrem k budově bytového podniku a dále směrem k Jizeře. Poslední nově připravovaný chodník, navazující na chodník k Rafandě, který bude pokračovat ke koupališti. Tento chodník nabídne bezpečnou trasu z města až na koupaliště, aniž by bylo nutno vstupovat do vozovky. Tím dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců. Částečnou rekonstrukcí projde i chodník na Jiráskově nábřeží a přibude i nová část.