V Železném Brodě, v ulici Brodecká, bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu v délce 365 metrů a nevyhovující úsek kanalizace v délce 321 metrů. Stavba je koordinována s dalšími plánovanými investicemi v ulici Brodecká, jako jsou přepojování plynovodů, rekonstrukce veřejného osvětlení, stavba obrubníků a asfaltových povrchů v celé šíři. Stavba potrvá do 23. září.