Speciální prohlídky vánočně vyzdobenými interiéry si lidé o adventních víkendech mohou užít i na ostatních hradech a zámcích na severu Čech. Jen Sychrov je otevřen každý den. „Často k nám chodí ti, kteří si sídlo chtějí prohlédnout v klidu bez návalu turistů," říká kastelán zámku Miloš Kadlec.

Dříve byly památky přes zimu zavřené. Dnes spousta z nich o vybraných víkendech nabízí různé tematické akce. Proč se situace za poslední roky změnila?

Důvodů je hned několik. Pro každého kastelána je objekt, který spravuje, pochopitelně ten nejkrásnější, a proto je rád, když ho může prezentovat v trochu jiném světle, než ho návštěvníci běžně znají. Prohlídku historických interiérů plných bohatého vybavení rádi umocňujeme i další přidanou hodnotou. Advent a Vánoce, které jsou opředeny řadou zvyků a rituálů, patří k nejkrásnějšímu období v roce. I proto chtějí kasteláni v zimě šlechtická sídla představit jako místa rodinného života plného příběhů, dobových zvyklostí a neopakovatelné atmosféry.

Od kdy dochází ke zpřístupňování památek i v době, kdy na nich bývalo zavřeno?

Zhruba od roku 2012. Jedná se vesměs o období adventu a Vánoc, kdy hrady a zámky lákají na řadu tematických prohlídek a doprovodných programů.

Sychrov je jako jediný v Libereckém kraji otevřen po celý rok, a to i v zimě. Proč?

Kam moje paměť sahá, zámek Sychrov vždy umožňoval prohlídky v zimním období. Já osobně jsem se Sychrovem spjatý od roku 1975 a už tehdy se zámek v zimě vždy ve středu a čtvrtek dopoledne otvíral pro rekreanty ROH z Hrubé Skály, Sedmihorek a Starých Splavů. Pokaždé přijelo několik autobusů. Po roce 1989 jsme vycházeli vstříc pravidelným návštěvníkům a brali skupiny pouze po předchozím objednání.

Takže díky zájmu lidí jste tradici udrželi až dodnes?

Ano, postupně začalo přibývat objednávek a od roku 2000 se provoz zámku změnil na celoroční, s omezenou otevírací dobou od 10 do 14 hodin. Prohlídek využívají cestovní kanceláře, ale přibývá i individuálních návštěvníků z tuzemska i zahraničí.

Co návštěvníky v zimě na Sychrov nejvíc láká?

Prohlídka zámku má v zimě pochopitelně jinou atmosféru. Často k nám chodí ti, kteří si chtějí zámek prohlédnout v klidu bez návalu turistů. Velkou roli hraje i výzdoba. Sychrovu se jistě právem říká vyřezávaná pohádka a květ Francie na české půdě. V době Vánoc jsou interiéry ještě obohaceny o vystavené betlémy a řadu vánočních stromečků s dárky a nádhernými ozdobami včetně těch, které zdobí bourbonské lilie nebo heraldické figury z rohanských erbů. Zámeckou jídelnou a salony voní cukroví. Nesmíme zapomenout ani na velký betlém, který v posledních letech vystavujeme v nádvoří. Podle předlohy malého rohanského betlému Josefa Záchuňského z Husy z počátku 20. století ho vytváří studenti Středního odborného učiliště nábytkářského a střední odborné školy v Liberci Kateřinkách.

Liší se zimní prohlídky zámku od těch, které probíhají třeba v létě?

Prohlídky probíhají v klasickém rozsahu, v době adventu a o Vánocích ale upravujeme výklad. Ten se víc zaměřuje na vánoční zvyklosti, tradice a návštěvníci tak mohou nahlédnout do historie jednotlivých lidských osudů. Všechny informace, které průvodci prezentují, jsme čerpali z autentických vzpomínek druhorozené dcery posledního majitele Sychrova paní Margueritte Kottulinsky Rohan a její sestřenice Johanny von Herzogenberg.

Kolik lidí zámek v zimě obvykle navštíví?

Průměrná návštěvnost od listopadu do března se pohybuje okolo dvaadvaceti tisíc lidí. Zhruba 60 procent z nich ale tvoří návštěvníci doprovodných akcí, které se konají v prostorách čestného dvora či zámeckého parku. K nejoblíbenějším patří adventní a velikonoční trhy, zámecký masopust, vánoční koncert a prohlídky vánočně vyzdobeného zámku.

Nabízí speciální programy kromě Sychrova i další památky, o které se v Libereckém kraji staráte?

S výjimkou hradů Bezděz a Trosky, které jsou v zimě hůře dostupné, nabízí letos adventní a vánoční programy všechny objekty ve správě Národního památkového ústavu, územní památkové správy na Sychrově.

Jaké novinky Sychrov přinese příští rok?

Mohu slíbit, že na sychrovském zámku bude opět živo. Budeme pokračovat v rozšiřování prohlídkových tras, především v interiérech druhého patra východního křídla. Nově chystaný návštěvnický okruh budeme prezentovat i v rámci mimořádných prohlídek. Pochopitelně nás čeká i řada stavebních prací. Největší z nich bude celkové zajištění statiky a restaurování dvouramenného pískovcového schodiště do zámeckého parku.

Miloš Kadlec Na zámku Sychrov pracuje od roku 1984. Nejprve působil jako historik umění a zástupce ředitele, později se sám stal ředitelem Územní památkové správy na Sychrově s působností pro Královéhradecký, Liberecký a Pardubický kraj. Na základě archivních průzkumů proměnil sychrovské interiéry do podoby před rokem 1892.