„Máme k dispozici posudek soudního znalce, že se jedná skutečně o vandalizmus a nikoliv o autonehodu nebo silný vítr,“ řekla Štěpánka Gaislerová, působící v oddělení životního prostředí Městského úřadu v Jablonci.
Tři a půl roku staré stromky budou nahrazeny novými nejdříve na podzim tohoto roku. Přes léto totiž není vhodné nové osazovat kvůli častému zalévání.
Případem se zabývá jak státní, tak městská policie. „Prozatím nemáme vytipovaného pachatele, nejvíce by nám posloužilo, kdyby nám pomohli lidé, kteří viděli vandaly stromky ničit,“ uvedla mluvčí policie ČR Ludmila Knopová s tím, že se jedná o trestný čin poškozování cizí věci. Na tuto problémovou oblast se zaměří i městská policie. „Budeme tomuto prostoru věnovat zvýšenou pozornost jak prostřednictvím kamerového monitoringu, tak nočních hlídek,“ uvedl ředitel jablonecké Městské policie Bohumír Doležal.
Popadané stromky včera odvezli pracovníci firmy Krejčí – úklid.