Mottem letošního Betlémského světla, které odkazuje na klíčovou myšlenku zakladatele skautingu lorda Baden-Powella, je „Mír potřebuje rozmanitost společně pro tolerantní společnost“. „Věřím, že Betlémské světlo v tomto může jako jeden ze symbolů míru a porozumění mezi národy pomoci,“ říká skautský vedoucí a celostátní koordinátor akce Jan Svoboda.

Cestu z Betléma do Rakouska absolvuje vánoční plamínek letecky. Z Vídně do Čech a následně po celé republice pak jeden z novodobých symbolů Vánoc rozvedou skautští kurýři během neděle vlakem. První vlak s Betlémským světlem dorazí do kraje v neděli po čtvrt na dvanáct do Doks na Českolipsku, odkud poputuje do České Lípy nebo Nového Boru. Českolipští skauti budou také jedni z prvních, kteří budou plamínek ve své klubovně rozdávat lidem, a to hned v neděli od 12 do 18 hodin. Další kurýři dorazí rychlíkem z Pardubic do Liberce před 14. hodinou.

KLUBOVNY I KOSTELY

Komu se nechce číhat na nádražích, bude mít až do Štědrého dne dost příležitostí plamínek získat. Skauti v Libereckém kraji chystají řadu doprovodných akcí. „Některá skautská střediska budou světlo roznášet mezi lidi, jiné budou hlídat jeho plamínek jak v kostelech, tak ve skautských klubovnách,“ připomíná Ondřej Peřina, předseda Krajské rady Junáka Českého skauta Libereckého kraje.

Liberečtí skauti ze střediska Ichthys světlo přivezou na Arciděkanství Liberec, kam si pro něj lidé mohou chodit, a k dispozici bude během svátků i v dalších kostelích ve městě. V neděli 23. prosince se bude plamínek rozdávat v kostele na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou nebo před kostelem v Novém Boru.

Betlémské světlo přiváží skauti do Česka už potřicáté. Myšlenka vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do desítek zemí světa. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se jeho rozdávání stalo součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. Do tehdejšího Československa se Betlémské světlo dostalo až po pádu komunistické vlády a v rukou exilových skautů putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze.