Jedná se především o hřiště u mateřských škol, kde provedli demontáž nevyhovujících prvků v havarijním stavu. Na hřištích byly nainstalovány nové kolotoče, průlezky, pružinová houpadla. Celkem bylo nainstalováno 307 herních prvků od firmy Tomovy parky.

Celkový objem peněz za revitalizovaná hřiště v Jablonci se vyhoupl přes šest milionů korun. „S partnerskými městy bylo dohodnuto vzhledem k velkému počtu hřišť, že vybereme jednu školku v každém městě, kde se uskuteční předání pamětní desky,“ upozornil mluvčí Krajského úřadu Libereckého kraje Jiří Langer.

V úterý 15. září toto předání proběhlo za přítomnosti hejtmana Libereckého kraje Stanislava Eichlera k nově zrekonstruovanému školnímu hřišti v Jablonci u mateřské školy v Lovecké ulici.

Dále hejtman pamětní desky předá v tomto týdnu v Jilemnici, Turnově a v České Lípě. Projekt je financován z finančních mechanismů E HP Norska a z rozpočtu Libereckého kraje, jehož partnerem je i město Jablonec nad Nisou.