Celkové náklady se očekávají ve výši 5,6 milionu korun. Na rekonstrukci většího z parkovišť byla podána žádost o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Vzhledem k počtu podaných žádostí se dotaci bohužel nepodařilo získat. Realizace rekonstrukce bude z tohoto důvodu přesunuta na rok 2022.