Pod vedením třídní učitelky Aleny Srbové tak zúročili své znalosti a dovednosti, kterých během školního roku nabyli ve všech předmětech, a ve spolupráci s jabloneckou Základní uměleckou školou připravili přítomným pestrou přehlídku prací na téma Evropská unie.

Nechyběly hudební reálie ani kulinářské speciality.