Dvě ženy a tři muži obývají dvojici jinak opuštěných chatek. Odtud už více jak týden vyrážejí na průzkum Kamenického vrchu, kde provádějí vrty do hornin a následně je zkoumají četnými vědeckými přístroji.

PROČ TADY?

Kamenický vrch je unikátní tím, že na něm do sedmdesátých let minulého století probíhala těžba čediče a díky tomu se odkryl zřídkakdy viděný útvar, pozůstatek dávného kontaktu proudu žhavé lávy a vodní kapsy. Extrémně rychlá přeměna vody na páru zde způsobila ohromnou explozi a tím i zvláštní tvar ústí sopky.

NÁVRAT DO MINULOSTI

„Celá tato krajina je vytvořena sopečnou činností a následnou postupnou erozí. Díky tomu, že ztuhlé magma lépe odolává působení povětrnostních vlivů, můžeme dnes pozorovat různé typy sopečných erupcí," říká Sarah Shields z New Mexico Highlands University v USA. Sarah studuje vulkanologii a geofyziku a tímto projektem se zabývá již přes rok. „Ani zdaleka nejsme u konce, veškeré nasbírané vzorky budeme muset ještě analyzovat, stejně jako výsledky nejrůznějších měření," pokračuje Sarah.

CO TAM VIDÍ?

„V horninách jsou zapsány informace o vlivech, které doprovázely vznik krajiny, zejména směr magnetického pole Země, které se v průběhu milionů let mnohokrát změnilo," říká Vladislav Rapprich, spolupracovník projektu z České geologické služby.

Tým už spolupracoval na předešlých projektech v ČR, a to na hradu Trosky a Zebín u Děčína. Výsledkem úsilí bude kromě odborné publikace i 3D animace, která může být zajímavá i pro laika. Jak bude zhruba vypadat, se můžete podívat už dnes. Na serveru Youtube je ke zhlédnutí výsledek práce na projektu Trosky.

NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY

Projektu se účastní Česká geologická služba, americká New Mexico Highlands University a francouzská Université Blaise Pascal.

Hlavním donátorem projektu je americký National Geographic society, jehož česká mutace spadá pod vydavatelský dům Vltava Labe Press, který vydává i Deník. Na geologický výzkum přispělo i Ministerstvo životního prostředí.