Během měsíce dubna vedení města připravilo celkem sedm zasedání v jednotlivých částech města. Naposledy se občané s představiteli magistrátu sešli v úterý 18. dubna ve školní jídelně ZŠ Pasířská na Žižkově Vrchu. Na dotazy občanů odpovídal primátor města Petr Beitl, náměstek primátora pro ekonomiku a majetek Miloš Vele, náměstek primátora pro rozvoj města Lukáš Pleticha a náměstek primátora pro oblast humanitní Miloš Zahradník. Otázky na policii zodpovídal zástupce vedoucího oddělení dopravního a hlídkové služby Stanislav Mareš.

Setkání zahájil primátor města Petr Beitl krátkou prezentací, kdy informoval občany o příjmech a výdajích za minulý rok i klesajícím městském dluhu. Zmínil také plány na rok 2017, během nichž by měla například začít výstavba oddělení intenzivní medicíny i pokračovat stavba přeložky silnice 1/14 vedoucí z Jablonce do Liberce.

První vznesený dotaz se týkal recyklace a možné neochotě občanů třídit poté, co od 1. dubna mohou lidé do kontejneru na PET lahve dávat i další plasty, od příštího roku tak už nebude město poskytovat žluté pytle na pytle. „Zkusili jsme zkušební provoz a zároveň jsme vytvořili anketu pro občany. Došli jsme tak k závěru, že lidé jsou tomuto návrhu nakloněni,” uvedl Miloš Vele. Lukáš Pleticha doplnil, že občané si mohou domů zakoupit i odpadkový koš na plasty, aby z každým sáčkem nemuseli utíkat ke kontejneru, tato investice podle něj není nijak vysoká.

Dalšími zmíněnými problémy byli například přístřešky na popelnice, které brání přehlednému průjezdu aut v ulici Nová Pasířská, či problémoví sousedé v ulici Ještědská. V Ještědské ulici si rovněž tamní obyvatelé stěžují na umístění hřiště blízko komunikace mezi ulicemi Lužická a Řetízková. Dle muže ve středním věku se hřiště určené na florbal využívá zejména ke kopané a létající míče často dopadají na parkující auta. Na dotaz reagoval Lukáš Pleticha. „Pracujeme na plánovaném zvýšením sítí.” Pleticha dodává, že je to kauza trvající již dva roky.

Na setkání s občany zazněly i otázky týkající se rozdílů původních návrhů a konečné podoby nového obchodního centra Central v Jablonci. Lukáš Pleticha komentoval tyto rozdíly jednak faktem, že obchodní centrum není majetkem města a byla financována společností Crestyl. Ta se od původních plánů odklonila z různých důvodů. Například původně navrhované rozsáhlé skleněné plochy jsou horší na tepelné úniky. V nejbližší době by měly být na stránkách města zveřejněny veškeré dostupné dokumenty k této stavbě.

Mezi časté dotazy patří i nezodpovědní pejskaři, kteří po svých psech „“Je to samozřejmě problém zejména kvůli chybějícímu důkazovému materiálu,” reagoval Stanislav Mareš za jabloneckou policii, informace o problematických oblastech údajně předá okrskové policii.

Poslední jarní setkání s občany proběhne ve čtvrtek 27. dubna v hasičské zbrojnici v Proseči nad Nisou. S dalšími otázkami a dotazy se mohou občané obracet na magistrát města formou aplikace “Otázky a odpovědi” na stránkách města www.mestojablonec.cz.