Bratrská jednota baptistů Kostel v Máchově parku

18. 4. (Velký pátek) 18.00 hodin Velkopáteční bohoslužba

20. 4. (Velikonoční neděle) 9.30 hodin Slavnost vzkříšení

Církev bratrská Smetanova 26, Jablonec nad Nisou

18. 4. (Velký pátek) 18.00 hodin Bohuslužba

20. 4. (Neděle vzkříšení) 9.30 hodin Bohuslužba

21. 4. (Velikonoční pondělí) 8.00 hodin Rodinný výlet

Církev Československá husitská Chrám Dr. Farského

18. 4. (Velký pátek) 18.00 hodin Pašijní čtení

20. 4. (Neděle Vzkříšení) 9.00 hodin Vzkříšení bohoslužba

Křesťanský sbor Dobrá zpráva ve Spolkovém domě

20. 4. (neděle) 15.30 hodin Velikonoční shromáždění ve velkém sále

Ochranovský sbor při ČCE Máchova 29

18. 4. (pátek) 18.00 hodin Velkopáteční shromáždění

20. 4. (neděle) 9.30 hodin Rodinné bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

Českobratrská církev evangelická Pod Baštou 10

18. 4. (Velký pátek) 18.00 hodin Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

19. 4. (Bílá sobota) 18.00 hodin Velikonoční vigilie

20. 4. (Neděle Boží hod velikonoční) 9.30 Bohoslužby s vysluhováním

21. 4. (Velikonoční pondělí) 9.30 hodin Bohoslužby

Římskokatolická farnost Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

18. 4. (Velký pátek)

8.00 hodin Modlitba se čtením a ranní chvály Jablonec (kaple)

12.00 hodin Modlitba během dne Jablonec n. N. (kaple)

17.15 hodin Křížová cesta v Jablonci

18.00 hodin Obřady Velkého pátku Jablonec

Po obřadech možnost tiché adorace do 21.00 hodin.

16.00 hodin Mše sv. Rychnov u Jablonce n. N.

19. 4. (Bílá sobota)

8.00 hodin Modlitba se čtením a ranní chvály Jablonec (kaple)

8.00 - 18.00 hodin Možnost tiché adorace u Božího Hrobu

12.00 hodin modlitba během dne Jablonec n. N. (kaple)

20.00 hodin Obřady Velikonoční vigilie v Jablonci

18.00 hodin Obřady Velikonoční vigilie Rychnov u Jablonce n. N.

18.00 hodin Obřady Velikonoční vigilie Lučany n. N.

20. 4. (neděle Zmrtvýchvstání Páně)

7.30 hodin Mše svatá Rychnov u Jablonce n. N.

9.30 hodin Slavná mše svatá s obřadem žehnání pokrmů, Jablonec

18.00 hodin Mše svatá Jablonec n. N.

14.00 hodin Mše svatá Rádlo

21. 4. (Pondělí velikonoční)

9.30 hodin a 18.00 hodin Mše svatá, Jablonec

Starokatolická církev Kostel Povýšení sv. Kříže, nám. Boženy Němcové

18. 4 (Velký pátek) 18.00 hodin Bohoslužba památky umučení Páně

19. 4. (Bílá sobota) 19.00 hodin Velikonoční vigilie

20. 4. (neděle Zmrtvýchvstání Páně) 10.00 hodin Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše Krista