Domov Raspenava je zařízením, zajišťujícím výchovu a vzdělávání dětí a mládeže s mentálním a kombinovaným postižením od tří do 26 let. Péče o tamních 29 klientů je celoroční. Kvůli záplavám bylo nutné najít pro ně jiné ubytování.

Přechodný domov našli v Jedličkově ústavu, kde mohou zůstat do konce prázdnin. „O dalších 17 klientů z Nové Vsi se postarali v Domově seniorů ve Vratislavacích,“ dodal Petráček.

Liberecký kraj se pomalu vzpamatovává z bleskových záplav, které 7. srpna postihly zejména oblast Frýdlantska a část Českolipska. Postiženo bylo 79 měst a obcí, což je více než třetina kraje. Voda ničila silnice, brala mosty i domy. Na 2000 lidí muselo opustit své domovy, 47 z nich stále zůstává v evakuačních centrech, další jsou u příbuzných.

Povodeň si vyžádala pět lidských životů a škody podle předběžných odhadů přesáhnou pět miliard korun. Lidé postižení povodněmi mohou podle Petráčka žádat o pomoc v hmotné nouzi, získat mohou až patnáctinásobek životního minima – 46 890 korun.

„Na základě individuální potřeby lze poskytnout také dávku mimořádné okamžité pomoci až do 31 260 korun,“ vysvětlil Petráček. Tato dávka je určena těm, kdo vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům nemají dostatečné prostředky na pořízení nového vybavení domácnosti.

Ministerstvo práce zatím na dávky poskytlo kraji 53,37 milionu korun. „Z toho bylo vyplaceno 32,5 milionu, což je 1095 žádostí,“ řekl Petráček. Největší potřeba financí je na Frýdlantsku, kde zatím není uspokojeno ještě asi 750 žádostí, což si podle něj vyžádá dalších 28 milionů. Z 90 procent jsou už vyřízeny žádosti v Hrádku nad Nisou a Chrastavě.