Město Velké Hamry se obrátilo na státní Energetický regulační úřad (ERÚ). Důvodem jsou obavy ze zimy. Přesněji řečeno z údajně nedostatečné kapacity centrálního zásobování teplem (CZT). Zastupitelé města ještě v tomto týdnu úřad navštíví osobně.

Podle ERÚ ale radnice řeší problém pět minut po dvanácté. „Ačkoli město Velké Hamry podalo v polovině září tohoto roku úřadu podnět, tento neobsahuje všechny skutečnosti potřebné pro zahájení okamžité kontroly,“ vysvětlil mluvčí ERÚ Michal Kebort.

Problémy s centrálním zásobováním teplem řeší město už dlouho. Radnice se rozhodla před třemi lety město plynofikovat, proti čemuž začala bojovat společnost Golem Velké Hamry, která zdejší CZT provozuje. Město vysoutěžilo dodávky tepla a teplé vody od firmy GridServices za podmínky vybudování plynovodu.

Jenže vše se zkomplikovalo, protože do společnosti Golem Velké Hamry chce vstoupit dceřiná společnost energetického giganta innogy Energo, konkrétně Ginger Teplo. Ta nabídla prostřednictvím dopisu jednatelů obou společností Zdeňka Kaplana a Jiřího Šimka řešení problému.

Základem řešení patové situace je podle jednatelů zajištění teplem společností ze skupiny innogy. Rozvody tepla by od firmy Golem ráda koupila společnost Ginger Teplo, výrobu tepla by měla zajišťovat další společnost Beneš Energo. „Společnost Golem se nachází v tíživé finanční situaci hraničící s insolvencí,“ vysvětlili jednatelé velkohamerským zastupitelům. Právě proto chce energetický gigant do firmy Golem finančně vstoupit.

„Náš návrh pokládáme za možné řešení pohledávek za společností Golem a šanci jak stabilizovat dodávky tepla do budoucna,“ doplnil mluvčí skupiny innogy Česká republika Martin Chalupský.

Důvodem problémů firmy Golem jsou podle innogy ČR vyšší finanční náklady uskutečněné modernizace centrální výměníkové stanice a kotelny. Nové kotle nemohly být spuštěny údajně kvůli tomu, že společnost Golem není schopna v dohledném čase splnit své závazky. Dodavatel kotlů tak zahájil jejich demontáž.

Zástupci energetické společnosti v dopise uvádějí, že v nadcházející topné sezoně mohou obyvatelé domů dnes připojených na CZT mrznout. „Stejně tak i žáci základní školy v rámci výuky,“ stojí dále v dopise.

Šokující dopis

Radnice a její právní zástupce považují dopis s hlavičkou innogy za šokující a nezákonný nátlak. I ERÚ považuje text dopisu za „ostrý.“ „Doslova po nás chtějí, aby město netrvalo na plnění vysoutěžené smlouvy na dodávky tepla a obešlo zákon o zadávání veřejných zakázek,“ podivil se starosta Velkých Hamrů Jaroslav Najman.

Podle právního zástupce města dopis nese znaky naplnění hned několika dalších trestných činů včetně trestného činu vydírání či šíření poplašné zprávy.