Lidé do nich mohou odložit například nábytek, matrace, koberce, linolea, lyže, sáňky, boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plastové vany a podobně.

Do kontejnerů naopak nepatří stavební suť, komunální odpad, který patří do klasické popelnice, a jeho využitelné složky, které patří do barevných kontejnerů na tříděný odpad, vysloužilé elektrospotřebiče, listí, tráva a větve nebo odpad z podnikatelské činnost. Seznam míst, kde budou kontejnery připravené najdou zájemci na webu mestojablonec.cz.