Problémy kolem financování starých sokoloven se obce nebo sami Sokolové snaží řešit v mnoha případech státními dotacemi nebo veřejnou sbírkou. Hospodaření spolku nenavázalo na rozkvět, který zažívalo v meziválečných letech. Huntířovští však mohou být na stavební stav své sokolovny hrdí a oprava se nyní zaměřuje jen na fasádu. „Počítáme každou korunu, prostředků máme málo“ říká Stanislav Šikola, jednatel Sokola. Část peněz získávají Sokolové i z vystoupení smíšeného pěveckého sboru a loutkového i ochotnického divadla.