Vítězem a nositelem titulu Vesnice roku 2022 se stala Kostelní Lhota ze Středočeského kraje. Druhé místo obsadila obec Třeštice z kraje Vysočina. Na třetím místě se umístila Poniklá z Libereckého kraje.

„Normálně si o klikacích hlasovacích soutěžích myslím své, ale když jde o tak vlastenecký počin, taji a klikal jsem jako divý! A jsme třetí, což je z celé republiky krásný výsledek. Děkuji všem, kteří pro Poniklou hlasovali,“ sdělil starosta Poniklé Tomáš Hájek.

Pro místní obyvatele byl zážitek již tím, že vyhráli krajské kolo soutěže Vesnice roku. „V posledních letech se v obci podařilo uskutečnit dost projektů. V Poniklé je aktivních šestnáct spolků. Dodávají obci tvář a ducha,“ popsal starosta.

Všechny přihlášené obce byly tradičně hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie.