Obec své prvenství obhájila. První cenu získala již před 14 lety. V Libereckém kraji se do letošního, šestadvacátého ročníku soutěže, přihlásilo 12 obcí. O titul Vesnice roku 2022 se jich utkalo sedm z Liberecka, jedna z Jablonecka, dvě ze Semilska a dvě z Českolipska.

Přihlášené obce komise hodnotila v řadě oblastí. Byly jimi koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Obec Poniklá za vítězství v krajském kole obdrží vedle Zlaté stuhy a postupu do republikového finále také finanční ocenění ve výši milion korun z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Liberecký kraj umožní vítězi krajského kola čerpat dotaci z Programu obnovy venkova ve výši půl milionu korun.

Umístění účastníků krajského kola soutěže Vesnice roku 2022 v Libereckém kraji:

Zlatá stuha – krajský vítěz
Obec: Poniklá (okres Semily)

Modrá stuha – za společenský život
Obec: Višňová (okres Liberec)

Bílá stuha – za činnost mládeže
Obec: Všelibice (okres Liberec)

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
Obec: Svijany (Okres Liberec)

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Neudělena

Skokan roku
Obec: Stráž pod Ralskem (okres Česká Lípa)

Ocenění za rozvoj venkova
Obec: Bílý Kostel nad Nisou (okres Liberec)

Zvláštní ocenění komise – Za péči o vodu v krajině
Obec: Heřmanice (Okres Liberec)

Cena naděje pro živý venkov - ocenění za nadmístní spolkový život a občanskou společnost
Obec: Zahrádky (okres Česká Lípa)

Cena za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena)
Obec: Mníšek (okres Liberec)

Diplom za moderní knihovnické a informační služby
Obec: Višňová (okres Liberec)

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky
Obec: Roprachtice (okres Semily)

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova:

Kategorie C
Obec: Mníšek – Mateřská škola