Zisk šest set tisíc ročně pro město Rychnov v případě výstavby větrných elektráren není podle deseti zastupitelů zajímavý. Proto také tuto zástavbu na Pelíkovickém hřbetu zastupitelé na svém červnovém zasedání v Rychnově neodsouhlasili. Definitivní rozhodnutí o neumístění elektrárny však vyřkne až stavební úřad.

„Podle některých zastupitelů by měly stroje o výkonu 2 MW negativní vliv na ráz krajiny a mohlo by vzniknout nebezpečí snížení hodnot nemovitostí v dotčeném území,“ vysvětlil starosta Rychnova František Chlouba, který však byl jeden ze tří, který hlasoval pro umístění elektráren.

O umístění elektráren dále musí rozhodnout stavební úřad a odbor životního prostředí v Jablonci. „Nyní může investor podat žádost o územním rozhodnutí a úřad pak posoudí, zda jsou námitky oprávněné,“ dodal František Chlouba s tím, že podle něj jsou některé argumenty odpůrců elektráren zanedbatelné.
Také odbor životního prostředí se k záměru výstavby firmy Ecoenergy vyjádřil negativně. „Pelíkovický hřbet, na kterém by měly být elektrárny umístěny, navazuje na Ještědský hřeben a vytváří tak v krajině jeden pohledový celek. Za dobré viditelnosti by tyto elektrárny byly vidět až z Mnichova Hradiště a Českého ráje a narušovaly by tak dominantu Ještědu v celé krajině. Elektrárny by negativně ovlivnily také rekreační oblast, kudy prochází cyklistická stezka,“ podotkla mluvčí jablonecké radnice Kateřina Voldánová.

Vše tedy nasvědčuje tomu, že větrníky nad Rychnovem nebudou. Toto rozhodnutí se zajisté líbí některým místním aktivistům, kteří proti výstavbě bojovali. Dříve dokonce obvinili starostu ze dvojí hry. Váhavý postoj mají v Libereckém kraji i lidé z obce Příkrý na Semilsku. Ekologické elektřiny by se tu mohli dočkat za dva roky. „Stavbu elektrárny jsme již schválili,“ řekl starosta Libor Novák.