Obec ale zakazuje odkládat zde pařezy, dřevo z demolice staveb, plotů a starého nábytku. Lidé zde také nesmí odkládat matrace a jiný odpad. Místo za čistírnou bude monitorováno.