„Hlavním záměrem ale bylo hodiny upravit na bezobslužný provoz se samonatahovacím a synchronizačním zařízením, které zajišťuje jak přesnost chodu, tak změny letního a zimního času,“ sdělil Petr Kadlec z odboru územního plánování a regionálního rozvoje železnobrodské radnice. Zařízení bylo umístěno vně stroje a nijak nezasahuje do původní konstrukce. Radniční hodiny jsou unikátním předmětem, který se zachoval původní podobě.