Toto zařízení bylo umístěno vně stroje a nijak nezasahuje do jeho původní konstrukce. „Oprava a rekonstrukce, kterou provedl hodinář Jan Marek z Turnova, spočívala v kompletní demontáži, odstranění starých, nepůvodních nátěrů, vyčištění a nabarvení do originální původní barvy,“ vysvětlil Petr Kadlec z odboru územního plánování a regionálního rozvoje železnobrodské radnice. Výrobcem unikátních radničních hodin, které se dochovaly v původní podobě, byl mistr hodinář Karel Adamec z Čáslavi, výroba a instalace hodin je datována přibližně kolem roku 1890.