„U jednotlivých dotačních programů došlo k navýšení finančního objemu a přesunu finančních prostředků mezi nimi,“ sdělil náměstek primátora pro oblast humanitní David Mánek. Třeba na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy se z 2,2 milionu korun roku 2020 zvýšil objem peněz na částku 3,2 milionu.

Žádosti o dotace z jednotlivých oblastí se podávají na předepsaných formulářích, které jsou dostupné na webu města. Originál podepsaný statutárním zástupcem musí být podán v období od 18. ledna do 10. února 2021 do 17 hodin osobně na informačního středisku magistrátu nebo jej lze poslat poštou v obálce viditelně označené názvem dotačního programu. Možná je také elektronická forma prostřednictvím datové schránky či e-mailem vždy se zaručeným elektronickým podpisem.