Jednu z nejméně dotažených investičních myšlenek celého kraje najdeme nedaleko centra Jablonce nad Nisou. Značná část ulice 5. května začíná a končí v obou směrech kruhovými objezdy. Mezi nimi měl vyrůst reprezentační bulvár s mnoha polyfunkčními budovami. Jenže vše dopadlo jinak.

Úprava bulváru byla největší stavební akcí v moderní historii města a padlo kvůli ní 30 objektů, některé historické. „Škoda domů, které byly historicky cenné, protože jak je vidět, tento prostor nikoho neuchvátil,“ popsal po dokončení prací v roce 2013 opoziční zastupitel Jablonce nad Nisou Jindřich Berounský.

Tehdejší vedení města po dokončení demoličních a stavebních prací nakonec projekt citelně revidovalo, když zájem investorů zůstal skoro na nule. „Myšlenka bulváru, jak byla navržena se zástavbou polyfunkčních domů s obchody, garážemi, sídly firem a byty, byla pravděpodobně i kvůli tehdejší ekonomické krizi překonána,“ vysvětloval tehdejší primátor Petr Beitl.

Dnes zůstaly zachovány jen historické domy po jedné straně. Druhá je plná proluk, kde se nachází třeba zanedbaná parkovací plocha u kruhového objezdu U Zeleného stromu, ošklivá podstávka někdejší městské tržnice nebo pohled na autobusové nádraží, dodnes jednu z ostud města. Po obou stranách silnice, která je jedním z průtahů městem, vznikla alespoň parkovací místa a chodníky.

Debata, co dále s ulicí 5. května, vznikla už v 70. letech minulého století. A od roku 1992 se hovořilo o vzniku bulváru. V roce 1995 bylo zřejmé, že dojde k rekonstrukci silnice probíhající i zmíněnou ulicí. V letech 1996/2000 probíhala nejen projektová příprava, na které se podíleli architekti Karel Pelant a Ivan Lejčar, ale i výkupy a demolice objektů a projekční příprava rekonstrukce silnice I/14, aby splňovala nejen parametry kladené na tento typ komunikací, ale také aby vyhovovala požadavkům města na městskou třídu.

První domy tu zmizely už v roce 1999, celkem jich padlo 30. Poslední v roce 2013, když město vedlo spory s majiteli, manžely Musilovými. Za svůj dům dostali Musilovi nevyužívaný objekt ve Skřivánčí ulici v tehdejší hodnotě zhruba 1,5 milionu korun. K tomu jim město zaplatilo ještě finanční vyrovnání ve výši šesti milionů korun.

Zůstaly rozpaky

„Poslední dům“ v ulici 5. května vykoupil poté od města státní podnik Ředitelství silnic a dálnic za 4,5 milionu, dům šel k zemi a podnik dokončil spojení mezi oběma kruhovými objezdy. „Z městského rozpočtu bylo uhrazeno vybudování chodníků, cyklostezky, vegetačních pásů zeleně, veřejné osvětlení, kanalizace a vodovod. Finanční podíl města na dostavbě bulváru tak činí 5,2 milionu korun," upřesnil tehdejší náměstek a současný primátor Miloš Vele. Celkem se však městské náklady za výkupy nemovitostí, demolice, výstavbu chodníků nebo veřejného osvětlení či výsadbu zeleně vyšplhaly na téměř 100 milionů korun.

Vše hotovo a připraveno bylo v roce 2013. Jenže na obzoru se neobjevil jediný investor, který by byl ochoten ve vzniklých prolukách vystavět městem vysněné polyfunkční domy. Nový objekt vznikl pouze jeden, a to rozšíření výroby a skladovacích prostor společnosti Malina Safety.

A tak byl bulvár plný proluk slavnostně otevřen v září 2013. „Jablonec nad Nisou získal solidní dopravní spojení jednoho konce Jablonce s druhým, a to širokou vozovku s cyklostezkou a pásy zeleně. To všechno podél toku řeky, po níž nese naše město jméno,“ sdělil Beitl. Zůstaly ale přece jen rozpaky. Ty ostatně trvají dodnes.

Vše zlé je ale i pro něco dobré. „Město má v centru oblast pro další rozvoj. Na rohu ulic 5. května a Kamenné vyroste třeba nový dopravní terminál,“ vysvětlil současný primátor Jablonce nad Nisou Miloš Vele.