Dobrovolníkům z takzvaných Vlčích hlídek se už v severních Čechách podařilo prokázat výskyt divokých šelem na Dokesku, ve Šluknovském výběžku, v Jizerských a Krušných horách. Do seznamu oblastí obývaných vlky nejspíš přibudou také Lužické hory. „První důkazy o možném pohybu vlků v této chráněné krajinné oblasti získali letos v první polovině ledna v podobě stopních drah či stržené kořisti. Povedlo se také ve stopní dráze odebrat vzorek trusu psovité šelmy,“ uvádí ve zprávě o nálezu odborníci z Hnutí Duha.

„O vlky se dlouhodobě zajímám a jejich výskyt na severu Čech se zaujetím sleduji. Při pravidelném výběhu na jeden z kopců Lužických hor jsem ve sněhu objevil nečekané stopy a celé stopní dráhy, které svým tvarem a chováním odpovídaly vlkovi. O kus dál jsem narazil na ležovisko, kde se vlci zdržovali. Pokud tady vlci přespali, musím někde v okolí najít i nějaký trus, napadlo mě,“ doplňuje samotný nálezce Jan Šmíd z Nového Boru, mimo jiné člen Vlčích hlídek.

Vlci v minulosti na našem území prakticky vymizeli. Jejich návrat podle Hnutí Duha velmi pozitivně ovlivňuje zdraví českých lesů, protože vlci pomáhají regulovat velmi přemnožené kopytníky srnce, jeleny nebo divoká prasata.

PALCE JIM NEDRŽÍ KAŽDÝ

„Lužické hory se díky své poloze mezi německou populací vlka a Podbezdězím nabízejí jako další možná oblast trvalého výskytu této šelmy. Vlkům zde budou vyhovovat i rozsáhlé zachovalé lesy a hojnost přirozené potravy. Držme proto jejich návratu palce!“ říká koordinátor Vlčích hlídek v severních Čechách Radek Kříček.

Každý ale z návratu šelem nemusí být takto nadšený. Za všechny jmenujme chovatele hospodářských zvířat.

„Předsudky a malá informovanost o návratu vlků a jejich způsobu života mohou vést ke konfliktům s chovateli hospodářských zvířat, na jejichž nezabezpečená stáda mohou vlci zaútočit. Právě sdílením informací o výskytu vlků s ochránci přírody, myslivci, lesníky a chovateli můžeme těmto konfliktům předejít,“ uvádí Hnutí Duha.

To ve spolupráci s místními partnery připravilo pro zájemce o návrat vlků do Lužických hor besedu. Uskuteční se ve středu 31. ledna od 18 hodin v Novém Boru, v Navrátilově sále na adrese T. G. Masaryka 45. Zájemci se také dozvědí podrobné informace o Vlčích hlídkách na severu Čech.