Další tuny jemně mletého přírodního vápence z Krkonoš v úterý znovu po roce shazovala letadla do vodárenské nádrže Souš. Vápenec sníží obsah problematických látek, především hliníku, což přispěje lidem z Jablonecka ke kvalitnější pitné vodě.

„Podle našich zkušeností vápenec nejen zvýší hodnotu pH, ale také alkalitu a vodivost vody v nádrži,“ říká Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti (SVS), která vápnění financuje a zajišťuje ve spolupráci s Povodím Labe.

Dalším účinkem vápnění, které se na Souši provádí už od roku 1996, je také vliv na rybí populace. „Vždy po zimě se v přehradě sníží hodnota pH, a na to jsou ryby citlivé,“ přiblížil ředitel jablonecké pobočky Povodí Labe Jaroslav Jaroušek.

Právě díky vápnění vznikly v nádrži ideální podmínky pro vznik silné populace sivena amerického.

„Stejné zkušenosti máme i z nádrže v Bedřichově nebo na Černé Nise. Ani tam by siveni nemohli být, kdyby se neupravila kyselost vody,“ poznamenal Jaroslav Jaroušek.

Do potoků Jizerských hor se také díky úpravám vody v soušské přehradě pomalu navrací pstruh obecný.

S vápněním Souše také tradičně souvisí monitorovací kampaň. „V několikahodinových intervalech jsou hodnoceny nejen požadované změny jakosti vody v nádrži, ale pod přísnou kontrolou jsou také případné doprovodné efekty zásahu,“ konstatovala mluvčí SVS Iveta Kardianová.

„Vedle klasických laboratorních analýz z odebraných vzorků vody jsou pro okamžitá hodnocení nesmírně cenná data získaná špičkovým multiparametrálním analyzátorem americké firmy YSI. S využitím tohoto systému budou probíhající změny v nádrži s několikahodinovým zpožděním zveřejňovány i na internetu,“ dodala Iveta Kardianová.

Zájemci mohou tyto informace nalézt
v aktuálních údajích
o jakosti vody
v nádržích na adrese www.voda.gov.cz.