Dojde k omezení dodávky vody pro domácnosti?
Zásobování vodou bude i v průběhu snížené výroby vody na úpravně vody Souš plynulé a bez omezení. Režim dodávky pitné vody do spotřebiště Jablonec nad Nisou a blízkého okolí je díky existujícímu nadregionálnímu vodárenskému systému technicky zajištěn tak, aby v případě nutnosti snížení byla do všech stávajících spotřebišť dodávána pitná voda v dostatečném množství ze zdrojů souvisejícího libereckého systému. Oba systémy jsou propojeny v oblasti Liberec-Jeřmanice-Rádlo-Jablonec nad Nisou.

Zaznamenají lidé zásobování z jiného zdroje?

U pozorných odběratelů toto není možné vyloučit. Objektivní rozdíl v charakteru pitné vody je totiž dán jejím původem. V současnosti převažuje v podílu dodávané pitné vody voda ze zdroje úpravny vody Souš, a to je voda povrchová, která je pro úpravu jímána z údolní nádrže Souš. Tato voda je klasifikována jako „velmi měkká“, tj. s nízkým obsahem rozpuštěných solí. Přestože řadou odběratelů není hodnocena co do chuti tak dobře jako tvrdší voda podzemní, tato voda při varu tvoří menší množství tzv. vodního kamene. Myčky a pračky nevyžadují dávkování změkčujících solí. Z hlediska obsahu dusičnanů tato pitná voda vyhovuje limitům pro kojeneckou vodu.
Voda pro část Liberce ze zdrojů Dolánky a Libíč je naopak vodou podzemní. Tato voda se svým obsahem vápníku a hořčíku řadí mezi vody tzv. „středně tvrdé“, v průměru 2,5 – 3 mmol/l. Při dlouhodobějším varu se může tvořit vodní kámen, do myček a praček je již nutné dávkovat změkčující soli dle pokynů výrobce zařízení. Obě vody jsou rozdílné i chuťově, což se nejvíce projevuje při přípravě čaje nebo kávy.

Kvalitou se ale vody neliší?

Vzhledem k poklesu podílu vody z úpravny Souš a nárůstu podílu vody podzemní je možné, že spotřebitel změnu charakteru dodávané pitné vody postřehne. Důležité je však vědět, že v obou případech se jedná o velmi kvalitní pitné vody, splňující přísné legislativní požadavky na jakost.

A co když dojde ke smíchání vod z obou zdrojů?

Jak již bylo uvedeno, v průběhu rekonstrukce bude průběžně docházet ke změnám ve výkonu jednotlivých zdrojů dodávané pitné vody a následnému směšování. V tuto chvíli není možné vyloučit, že se v průběhu následujících měsíců v některých lokalitách, kde dojde k zásadní změně charakteru dodávané pitné vody, objeví i např. zvýšení zákalu vody. Na tyto negativní dopady, pokud je spotřebitel nahlásí na dispečink vodárny, jsme však připraveni reagovat. Je samozřejmé, že celému systému budeme ve spolupráci s kontrolními orgány státní správy věnovat zvýšenou pozornost.
 
K omezení výroby vody na Úpravně vody Souš bude docházet od započetí vnitřní fáze rekonstrukce dne 3.9.2007 pravděpodobně až do konce roku 2008 a dotkne se těchto spotřebitelských oblastí:
Jablonec nad Nisou – městské oblasti:
•centrum města podél Nisy ohraničené ulicemi Květinová, Raisova, Jarní, Růžová, Liberecká, generála Mrázka, Nádražní, Havlíčkova, Pasířská, Plynární
•centrum města podél Mšenského potoka ohraničené ulicemi Saskova, Skelná
•ulice Podhorská
•oblast Rýnovic, ulice Želivského, J.K.Tyla
•oblast Mšena, ulice 9.Května, Hluboká, Palackého, 1.Máje, S.K.Neumanna, B.Němcové
•lokalita u přehrady, ulice Palackého až po ulici Rýnovická tj. Vrchlického sady, Petra Bezruče, Dr.Randy, Rooseweltova, Nástrojářská, Riegrova, Na Roli, Okružní, Na Čihadle, Průmyslová
•ulice Družstevní, Panenská
Liberec – Jeřmanice (mezi dálnicí a Rádlem)
Rádlo
Rychnov nad Nisou