Poruchovost vodovodního řadu a časté přerušení dodávky vody ve Mšeně bylo jedním z důvodů, proč vodárenská společnost zahájila jeho celkovou rekonstrukci.
„Obnova vodárenských systémů je jednou z našich priorit. Rekonstrukce ve Mšeně přispěje k bezporuchovému zásobování přibližně sto čtyřiceti obyvatel,“ řekl generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti Miroslav Harciník.
Potrubí v ulici Finské domky je z roku 1966. V té době se vyrábělo z azbestocementu. Ten nevyhovuje současným hygienickým normám. „Vodovod je silně inkrustován. Poruchové jsou i vodovodní přípojky,“ řekla tisková mluvčí SVS Dagmar Haltmarová. Nové potrubí je vyrobeno z polyetylénu, a to mu zaručuje mnohem delší životnost.
Při výměně potrubí budou použity dvě technologie. V ulici Finské domky bude 709 metrů potrubí položeno klasicky výkopovou technologií. Méně náročnější technologie bude využita v prostoru Arbesovy ulice. „Do stávajícího vyčištěného ocelového potrubí bude zataženo nové, bez nutnosti výkopových prací,“ dodala Dagmar Haltmarová.
Také bude vyměněno čtyřicet domovních vodovodních přípojek. Jejich rekonstrukce proběhne v celkové délce 430 metrů.
Tato investiční akce je v celkovém finančním objemu 3,2 milionu korun. Finance získává společnost mimo jiné i z e státního rozpočtu a dotací z fondů Evropské unie. „S ohledem na finanční politiku EU můžeme rekonstruovat skutečně jen tam, kde jde již o havarijní stav. To je právě například vodovodní řad ve Mšeně,“ dodala Dagmar Haltmarová.
Obyvatelé musí počítat s tím, že stavební firma, která rekonstrukci provádí, bude v oblasti pracovat pravděpodobně až do 31. května.