Obec Koberovy se potýkala s problémy ohledně pitné vody řadu let. V roce 1989 se dostaly do místních vrtů bakterie a způsobily v obci epidemii. Voda se musela upravovat, v letních měsících platil zákaz zalévání zahrad, vrty byly málo vydatné.
„Věc se začala řešit v roce 1996, kdy se začalo se stavbou vodovodu z Michovky. Obec přešla na toto zásobování. Celý projekt stál tehdy více než čtyři miliony korun,“ řekl Jindřich Kvapil, starosta Koberov.
Dochází voda
O devět let později ovšem přichází stop stav k připojení dalších objektů k vodovodnímu řadu od Severočeských vodovodů a kanalizací. Stavba třinácti ekonomických domů byla podmíněna nálezem dalšího vodního zdroje. Najednou roste příliš domů a vodovodní řad je plně vytížen. „Nově rostoucí ekonomické domy byly posledními, které se na stávající vodovod podařilo připojit. Bez dalšího řešení nemohla v obci pokračovat žádná jiná výstavba,“ upřesnil Jindřich Kvapil. Obec tímto rozhodnutím SČVK byla postavena před územní plán. Pokud chce další výstavbu, musí najít další vodní zdroje.
Našli vydatný zdroj
Při provedených výzkumech se našel vydatný zdroj pitné vody v oblasti Čertího kopečku. Zkušební vrt měřil 55 metrů. „Vydatnost je dostatečná pro další rozvoj obce. Tím bylo, a je, definitivně vyřešeno zásobování pitnou vodou,“ dodal Kvapil.
Obec postupně napojuje na nový řad části Hamštejn a nově dolní část Koberov. Dokončením této větve spadne z Koberovských těžké břímě. „Podařilo se nám situaci s vodou kompletně vyřešit, jsem tomu rád. Oddechne si celá obec,“ konstatoval Jindřich Kvapil.
Výstavba v Koberovech může zdárně pokračovat. V rozvoji obce nic nebrání.