Osm studentek Vyšší odborné školy mezinárodního obchodu a Obchodní akademie v Jablonci nad Nisou se 30. listopadu vrátilo z německého Lipska. Dívky zde vykonávaly po dobu třinácti týdnů svou závěrečnou praxi.


„Tento projekt probíhá v rámci evropského programu Leonardo da Vinci,“ uvedla učitelka školy Iva Málková. Cílem programu je mimo jiné zlepšovat dovednosti a kompetence studentů a usnadňovat mladým lidem uplatnění na evropském trhu. „Naše škola se projektu účastní od roku 2005,“ sdělila Iva Málková.


Zkušenosti u zahraničních firem mohou takto získat studenti, kteří o to projeví zájem. „Za ty tři roky jsme vyslali šedesát studentů,“ informovala Iva Málková. Tříměsíční pobyt v Německu je organizovaný pro starší studenty z Vyšší školy a třítýdenní pro třetí ročník OA. Zatímco ti z VOŠ jezdí sami, ti mladší mají pedagogický doprovod.


Před odjezdem projdou studenti přípravou ve škole, jež obsahuje odborný jazykový kurz a konverzaci, interkulturní seminář, ve kterém se mladí lidé seznámí s místní kulturou a projektový seminář, v němž získají informace o průběhu celého projektu.

Jelikož studenti bydlí v bytech v běžných činžovních domech, začlení se tak do života německých občanů.


„Bydlely jsme v menším městě, vzdáleném asi třicet kilometrů od Lipska,“ řekla studentka vyšší odborné školy Marcela Bínová. Za prací jezdily vlakem.


Ubytování, stravování, cestovné i pojištění je hrazeno z finančních prostředků Evropské unie. Ve firmách pracují studenti zdarma, dostávají však kapesné.


„Já jsem pracovala u firmy, která se zabývá stravováním a nemovitostmi. Byla jsem spokojená. Pustili mě dokonce k veškerým interním záznamům,“ popsala studentka Erika Sprengerová.


Studentky, jež se zúčastnily praxe, se shodly, že Němci byli velice příjemní a snažili se s nimi mluvit zřetelně.