V průběhu koncertu zazněly vánoční písně a koledy. Sbor vznikl v roce 1992 a celá ta léta ho vede ředitel jabloneckého divadla Pavel Žur. Dnes mu s menšími dětmi pomáhá Dagmar Vajdíková a klavírní doprovod má na bedrech Romana Halamová.Za třicet let svého působení zrealizoval sbor řadu koncertů doma i v zahraničí.

Vrabčata a Vrabčáci navázali přátelství, a to nejen hudební s dětmi z Plzně, Opavy, Českých Budějovic, Prahy, Příbrami, Mohelnice a Ostravy Orlové.Vrabčáci spolupracují s předními osobnostmi kulturního života, například Evou Urbanovou, Peterem Dvorským, Hristinou Vasileva, Magdalénou Koženou, Dušan Růžička. Z popového žánru to jsou Lucie Bílá a Petr Malásek, Petra Janů, Bára Basiková, David Deyl nebo Zlatka Bartošková a další. sbor navázal také spolupráci s naším předním houslistou panem Jaroslavem Svěceným a hobojistou Vilémem Veverkou.