Certifikační autorita United Registrar of Systems Czech (URS) nenašla během auditu žádnou neshodu, naopak ocenila propracovanost všech systémových kroků, praktické znalosti i bezproblémovou implementaci protikorupčního systému řízení.

Součástí auditu byl i dohled mezinárodní akreditační agentury The United Kingdom Accreditation Service (UKAS) na postup auditních procesů URS. UKAS ocenil vysokou úroveň protikorupčního programu společností Skupiny Severočeská voda, a to i v rámci celosvětového srovnání.

„Skupina Severočeská voda se trvale snaží vytvářet prostředí, ve kterém jsou odmítány všechny formy korupčního jednání, jsou dodržovány etické zásady a je zdůrazňována ochrana majetku skupiny,“ vysvětlil předseda představenstva mateřské Severočeské vodárenské společnosti Tomáš Indra.