To všechno byly náměty, o kterých hovořilo vedení jabloneckého magistrátu při první velké schůzce s předsedy zdejších osadních výborů (OV). Setkání se mají konat pravidelně, další je naplánováno na listopad.

Předseda OV Mšeno František Pešek si stěžoval na opětovný provoz hospody U Bakaláře. Její zahrádka obtěžuje okolní nájemníky hlukem a nedostatečná kapacita toalet vyhání zákazníky restauračního zařízení mimo budovu.

Na Šumavě a v Jabloneckých Pasekách poukazují na nezvané nájemníky v bývalé výtopně. „Policie státní i městská v tomto případě nemá v podstatě žádné možnosti postihu, protože bezdomovci nemají peníze a pokuty prostě neplatí,“ popsal předseda tamního OV Josef Hurt. S vedením města se shodl, že jako jediné účinné řešení se zatím jeví demolice. „O tomto problému s bezdomovci víme a už na něm pracujeme,“ sdělil náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček.

Výbor Rýnovice a Lukášov řešil už konkrétní projekt umístění ohniště, na sklonku dubna ale jeho členové zorganizovali i zalévání třešňové aleje.

Na Žižkově Vrchu, kde dosud sbírají členové nejmladšího osadního výboru zkušenosti, vkládají vlastní práci do úklidu přírodního sportovního areálu Srnčí důl.

„Sháníme na své projekty i sponzory, abychom toto přírodní sportoviště pomohli dát do pořádku,“ popsal předseda Jiří Vondráček. Za pomoci dalších občanů Žižkova vrchu členové OV na začátku července uklidili v Srnčím dole i bývalé útočiště místního bezdomovce.

Martin Bauer z OV Novoveská poukázal na nebezpečnou situaci v ulici Podhorská, kde se zvláště děti necítí bezpečně, a to nejen kvůli velké dopravě. Do příštího setkání v listopadu proto vedení města nechá shromáždit údaje k podnětům, jako je například míra nápadu trestné činnosti.

Osadní výbory fungují v Jablonci od roku 2011, kdy vznikl první v Kokoníně. Dnes je jich v Jablonci devět a to Centrum, Kokonín, Mšeno nad Nisou, Novoveská, Proseč nad Nisou, Rýnovice a Lukášov, Šumava a Jablonecké Paseky, Vrkoslavice a Dolina, Žižkův Vrch. „Zájem o komunikaci z naší strany je vážný. Byli bychom rádi, aby občané byli do dění a rozhodování ve městě zapojení, a to právě prostřednictvím výborů,“ uvedl primátor Jiří Čeřovský.

Osadní výbory upravuje zákon o obcích. Výbor, jenž musí mít minimálně tři členy s trvalým pobytem v dané části obce, může zřídit zastupitelstvo. „Smyslem není vytvářet malá zastupitelstva, ale být spojovacím článkem mezi občany té části a zastupitelstvem,“ vysvětlila Jana Zwyrtek Hamplová z Advokátní kanceláře pro veřejnou správu a veřejné právo. Osadní výbory fungují na Jablonecku ještě třeba na Malé Skále, kde jsou tři.