"Děkujeme všem za finanční podporu, kterou věnovali na znovuvybudování naší zvoničky,“ uvedl Václav Horáček, starosta Železného Brodu.
Ve zvonici bude bít trojice zvonů. Největší zvon pořídí římskokatolická farnost Železný Brod.

Váha nového zvonu svatého Jakuba Většího bude 460 kilogramů a ponese reliéf sochy svatého Jakuba z hlavního oltáře farního chrámu spolu s nápisem „Na památku zvonu z roku 1497 zničeného požárem 13. 5. 2007. Pořízeno z darů dobrodinců. Železný Brod A. D. 2008“. Termín dodání hlavního zvonu je poslední zářijový den. „Navíc pořídíme další dva zvony, a to o váze 260 a 170 kilogramů. Všechny zvony budou laděny do trojzvuku,“ upřesnil Václav Horáček.

Předpokládané náklady na obnovu zvonice přesáhnou dva miliony korun. K obnově má přispět i veřejná sbírka. „Na jejím kontě je v současné době přes čtyři sta sedmdesát tisíc korun,“ upřesnila Dana Picková z památkové péče. Tato veřejná sbírka potrvá do 18. června.
Na hlavní zvon mohou zájemci stále přispět v kasičce u obchodu na Malém náměstí. K 21. dubnu byl její stav 65 300 korun.
Rekonstruovaná zvonice by měla na místě stát do konce roku.