Situace s čističkami odpadních vod doléhá i na obce Jablonecka. Problém se snaží řešit v Pěnčíně takzvanou kořenovou čističkou. Podobná slouží v Zásadě, menší pak například v Líšném nebo Dolním Maxově. Kořenové čistírny pracují na bázi bakteriálního urychlení přírodního rozpadu nečistot.
Městys Zásada přikročil k rozvoji kořenové čističky. „Jsme s čističkou maximálně spokojeni. Na kanalizaci se připojuje více lidí, proto jsme se rozhodli čističku rozšířit,“ uvedla Libuše Ducháčková, starostka Zásady. Městys do čističky vložil spolu s dotacemi kolem 26 milionů korun.

Obyvatelé díky čističce platí velmi výhodné stočné. „Provoz je totiž oproti klasickým čistírnám velmi levný, stačí sekat trávu na povrchu čističky a hlídat prostupnost přívodu z kanalizace,“ upřesnil Zdeněk Hudec, projektant vodohospodářských staveb. Zásada je navíc v podstatě soběstačná na vlastní vodě.

Problémy s aktivační čističkou, která poškodila i čističku kořenovou, mají trošku symbolicky v Kořenově. „Čističku určitě nebudeme rozšiřovat. Nyní v létě musíme zafinancovat novou technologii, která je v současné době přežitá,“ uvedl Luboš Marek, starosta Kořenova. V obci je na tuto čističku napojeno na 400 obyvatel. „Zde problémy kořenové čističky způsobily jednoznačně problémy v aktivační čističce, ze které jdou splašky dále do kořenové,“ dodal Zdeněk Hudec.

Složitá situace s kanalizací je i v Kokoníně. Splašky odcházejí dešťovou kanalizací a znečišťují povrchové vody. „Město není investorem. Preferovali jsme protažení kanalizace do Rychnova, kde by se napojila na stávající čističku. Celkové náklady, které by se musely počítat i s rekonstrukcí čističky, by se ale vyšplhaly na trojnásobek ceny projektu s čističkou v Kokoníně,“ upřesnil Otakar Kypta, místostarosta Jablonce.
Vyjádření Severočeské vodárenské společnosti, investora budoucí čističky, se přes slib nepodařilo Deníku zjistit.

Zásadská kořenová čistička nezapáchá

Od Obecního úřadu v Zásadě jedeme ke kořenové čističce s panem Zdeňkem Hudcem, projektantem vodohospodářských staveb. Čistička leží na okraji městyse. Vystupujeme z auta. Nedaleko ve srázu vidím rodinné domky.

Necítím žádný zápach, čistička by po posekání trávy rostoucí na povrchu vypadala jako obyčejná louka. „Vodím sem hodně exkurzí, zvláště z obcí, které o kořenové čističce přemýšlejí. Všichni jsou překvapeni, že je čistička v podstatě neviditelná,“ říká Hudec, který mě provází čističkou od místa vstupu splašků do areálu. „Splašky vtečou do štěrbinové nádrže. Co má těžší váhu než voda, propadá dolů, kde to ve smyslu organických materiálů vyhnívá. Technologií je způsobeno, že se zpět do vody nedostane,“ ukazuje mi první stupeň čištění. Zápach je cítit pouze při otevřeném poklopu štěrbinové nádrže. Z opačné strany filtrované splašky odtékají do kořenové čistírny, kde probíhají biologické procesy čištění. „Ve štěrkovém loži se vytvoří bakteriální povlak. Bakterie z vody v podstatě ujídají nečistoty,“ upřesňuje Hudec.

Kráčíme kolem kalového pole. „To se jako jediné musí čas od času vyvézt, zůstávají zde tuhé látky, které se nerozpustí,“ ukazuje do prostoru Hudec. Po levé straně se rozprostírají samotné filtrovací nádrže. Jejich umístění prozrazuje jen přerostlá tráva a tvar mělkých hranatých misek vyhloubených do země.

„Pojďte, čuchněte si,“ vybízí mne projektant. Bořím nos do trávy. Opravdu nic necítím. Procházíme okolo obou polí, která jsou v provozu. Třetí pole čeká na poslední práce. Právě probíhají tlakové zkoušky, do pole se pouští čistá voda.

Na okraji vidím tři vykukující roury. „Těmi přitéká do nádrží splašková voda. Naproti pak odtéká voda již vyčištěná do potoka,“ ukazuje Hudec. Míříme k výpusti z čističky. Do strouhy vytéká relativně čistá voda. „Doposud jsme museli nechat zkontrolovat dvacet vzorků vody, zatím vždy se dostala do norem,“ říká Hudec.

Pomalu míříme k východu z areálu. „Tak co, smrdí?,“ ptá se Hudec. Nezbývá mi nic jiného, než zavrtět hlavou. Jedeme zpátky na úřad, kde shodou okolností pracuje žena, která bydlí nedaleko čističky. „Jsem ráda, že máme kořenovou čističku, ty jiné prostě smrdí,“ říká s úsměvem a dodává: „Se zápachem jsme zatím neměli nejmenší problém.“

V tuto chvíli bych kořenovou čističku všem obcím vřele doporučil.