Jde o stavbu v prostoru mezi „bulvárem“ a železniční tratí. Tvoří ji dva bytové domy, které na sebe kolmo přiléhají a vytvářejí tak kompaktní uliční zástavbu ve tvaru písmene U. Objekt zhotovila společnost STAVO-UNION.

Dalšími nominovanými stavbami je obnovená synagoga v Turnově, liberecká S tower, nové prostory liberecké společnosti Elmarco, sport areál v České Lípě, přeložka silnice I/14 v úseku Liberec - Kunratická, rekonstruovaný památkově chráněný most přes Olešku v Libštátě a Žijící skanzen v Jindřichovicích.

Letos byla vyhlášena i kategorie Stavba roku Libereckého kraje Junior. „Záměrem této kategorie je podchytit zájem a přínos mladé nastupující generace pro stavebnictví a oceňování talentů v Libereckém kraji s nosným tématem bydlení v souladu s přírodou,“ řekl náměstek hejtmana Vít Příkaský s tím, že kategorie je určena pro účastníky všech stupňů škol a vzdělávacích zařízení včetně rekvalifikačních kurzů.

Soutěž Stavba roku LK se vyhlašuje jako připomenutí činnosti, díla a životního přínosu výrazné osobnosti stavitelství zdejšího regionu, význačného odborníka, podnikatele, politika a předsedy inženýrské komory Štěpána Ješe. „Záměrem soutěže je seznámení veřejnosti se současnými výsledky stavebních činností a architektonické tvorby v kraji a práce autorů s vazbou na Liberecký kraj,“ uvedl Vít Příkaský.

Do dění soutěže mohli i letos svými hlasy zasáhnout také občané Libereckého kraje. Ti určí vítěze ve speciální kategorii Cena sympatie občanů Libereckého kraje za stavební počin roku 2008.