O tom, že v Jablonci bude nově fungovat jediný obvod pro mateřské školy, tedy celé město jako celek, Deník informoval v sobotu.

Změnou ale projdou i obvody základních škol.

Změnou prošly čtyři školské obvody základních škol ZŠ Pivovarská, ZŠ Liberecká a ZŠ Pasířská. „ZŠ Pivovarské odebíráme části tří ulic Pražské, Revoluční a Dlouhé, a nově je zařazujeme do školského obvodu ZŠ Liberecká. ZŠ Liberecké odebíráme jednu celou ulici Na Vršku a zařazujeme ji do školského obvodu ZŠ Pasířská. Ze školského obvodu ZŠ 5. května vyjímáme část ulice 5. května a přeřazujeme ji do školského obvodu ZŠ Liberecká, čímž se tento obvod ucelí," shrnulnáměstek primátora Pavel Svoboda. Současně se změnami byly do OZV zařazené také názvy tří nových ulic, a to Smrková, Hřebenová a K Vodojemu. Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti 10. prosince s účinností od 1. dubna příštího roku.

STÁLE VÍCE DĚTÍ S BYDLIŠTĚM NA RADNICI

Obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech přijalo město v roce 2001 a ta platila s drobnými úpravami až do roku 2014, kdy se projevily důsledky omezené kapacity ZŠ v Pivovarské a neustále stoupající počet osob včetně dětí s hlášeným trvalým pobytem na magistrátě. Navíc z mateřských škol přicházejí od té doby silnější ročníky.

„ZŠ v Pivovarské obtížně přijímá děti do 1. třídy, popř. starší žáky, kteří se do lokality přistěhují a ona je povinná je přijmout," vysvětlila vedoucí oddělení školství, kultury a sportu Zdeňka Květová s tím, že kapacita školy je 280 dětí a nelze ji navýšit.

V obvodech škol v Pivovarské a v ulici 5. května je řada domů, v nichž žijí početné sociálně slabé rodiny. „Obě školy mají z tohoto pohledu nejhorší situaci. Žádná jiná lokalita nemá nakumulovaný tolik problematických domů," podotkl náměstek Svoboda.

„Aby město dokázalo ve školách zajistit žákům kvalitní vzdělání, bylo třeba nově nastavit školské obvody tak, aby sociálně znevýhodnění žáci mohli chodit do více škol," doplnil.