Vedení nemocnice čeká na 1. únor a jednání zástupců Lékařského odborového klubu, po němž se podle aktuální situace uchýlí ke konkrétním opatřením. Některá z nich už začala. Na březen, kdy má nemocnice jednorázově zchudnout o více než třetinu lékařů, už se přestaly plánovat operace.

„Pořád nevíme, jak to dopadne a jaká bude nakonec k 1. březnu situace na jednotlivých odděleních, takže na toto první období nemůžeme lidi objednávat na operace. Samozřejmě díky databázi pacientů máme příslušné kontakty, takže o případných změnách je budeme informovat,“ říká mluvčí nemocnice Petra Krajinová.

1. březen je stále velkou neznámou

Právě 1. března už by zmiňovaných 41 lékařů nemělo přijít do práce. Nemocnice by tím utrpěla velkou ránu, protože na některých odděleních by zbyl jen primář nebo spolu s ním další jeden až dva lékaři, což by nemohlo skončit jinak než omezením neakutní péče.

Stejně jako v jiných nemocnicích, ani v Jablonci se exodus lékařů nezamlouvá sestrám, z nichž mnohé by jím mohly být ohrožené. „U nás to není tak, že by sestry bouřily, ale očekávaný odchod lékařů samozřejmě ovlivňuje celkovou atmosféru v nemocnici,“ říká Petra Krajinová.

Budoucnost sester zatím s otazníkem

K otázce, jestli jsou některá místa sester ohrožená, se zatím vedení nemocnice vyjadřuje opatrně. „Pokud k 1. březnu skutečně dojde k omezení provozu, tak se situace samozřejmě promítne do plánování služeb a personálního obsazení jednotlivých oddělení. Je otázkou, jaké by pak bylo spektrum služeb, takže odchod většiny lékařů z konkrétního oddělení ještě automaticky neznamená, že nebudeme potřebovat sestry,“ říká Petra Krajinová.

O aktuální situaci v městské nemocnici bude zítra ředitel Vít Němeček informovat jablonecké zastupitele.

Jak jsme již dříve informovali, sama nemocnice ani město jako její zřizovatel požadavku lékařů na zvýšení základní mzdy na jeden a půl až trojnásobek průměrného platu vyhovovět nemůže. „Znamenalo by to navýšení nákladů o devadesát milionů korun ročně při stávajícím systému přesčasové práce,“ řekl Deníku v nedávném rozhovoru Vít Němeček.

Vedení nemocnice se již dříve vyjádřilo, že lékaře chápe, ale neztotožňuje se se zvolenou formou protestu. Za nátlakovou považuje kampaň Děkujeme, odcházíme i značná část veřejnosti, o čemž svědčí dosavadní ankety Deníku i komentáře u článků na našich webových stránkách.

Sami lékaři to ale vidí jinak. „Řada lékařů skoro nezná své rodiny. Mnozí mívají už v březnu vyčerpaný roční limit přesčasových hodin,“ řekl Deníku před nedávnem lékař jablonecké nemocnice Petr Rota, který je také předsedou Lékařského odborového klubu v Libereckém kraji.

Třetinu i více platu tvoří přesčasy

Lékařům vadí, že platů střední třídy dosahují většinou právě jen díky extrémním přesčasům. O tom svědčí i čísla z jablonecké nemocnice za rok 2009. Průměrná mzda lékaře tadypředloni 57 200 korun, ovšem základ, bez přesčasů, byl v průměru 37 tisíc korun.

Z různých koutů republiky a už i z dalších nemocnic Libereckého kraje se ozývá, že řada lékařů své výpovědi stahuje. V Jablonci ale zatím svůj boj nikdo nevzdal.

„Dá se říct, že je to pro nás teď nebo nikdy. Když prohrajeme, tak je jasné, že dalších dvacet let se podobná protestní akce nezopakuje,“ poznamenal před nedávnem Petr Rota.

Dobrá pověst může vzít za své

Podle Víta Němečka mohou lékaři, kteří odejdou, nemocnici zásadně poškodit.

„Odchod většího počtu lékařů by samozřejmě měl vliv na kvalitu a rozsah péče, alespoň na určitou dobu,“ řekl nám v rozhovoru Vít Němeček s obavami, že úplné zastavení provozu jakéhokoliv oddělení by mohlo mít v budoucnu negativní dopad na jeho fungování i na fungování celé nemocnice.