Ta bude každoročně udělována osobnosti, která se významným způsobem zasloužila o rozvoj města nebo jeho reprezentaci v České republice či zahraničí. Předávání ceny bude veřejné, v tomto roce proběhne jako součást ohňostroje dne 6. května, do budoucna jako možná součást městského plesu.

Městský úřad v těchto dnech vypsal veřejnou výtvarnou soutěž o vzhled ceny. „Výchozím materiálem pro realizaci ceny je sklo, jako charakteristický produkt města, nevylučuje se však možnost kombinace s dalším doplňkovým materiálem. Podmínkou výtvarného návrhu je možnost usazení textu,“ popsal André Jakubička, starosta Železného Brodu.

Cena výroby nemá překročit tři tisíce korun s tím, že obvykle odebrané množství bude v počtu jeden až tři kusy ročně. Komise složená z výtvarníků a zástupců města hodnotí splnění podmínek, originalitu, individuální výtvarný přístup, výtvarnou kvalitu návrhu, ale také finanční náklady na zhotovení Ceny.

Vítěz soutěže o podobu ceny získá finanční dar ve výši sedmi tisíc korun. Odevzdání návrhů je možné do poledne dne 10. března, hodnotící komise pak vybere 14. března vítězný návrh. Cena bude fyzicky připravena do 30. dubna, tak, aby ji mohli předat 6. května.