Ještě před deseti lety byl tento druh extrémně vzácný, ale v posledních letech se v přírodě vyskytuje častěji. Jedná se o tažný druh, který zimuje pod Saharou a jeho hnízdní areál sahá od Mongolska přes část středního východu až po východní a převážně jižní Evropu. Výreček zavítal i do Českého ráje a byl odchycen v rámci odchytů do ornitologických sítí při projektu CES. Ten mapuje počet pěvců hnízdících na Žabakoru a sílu jejich populací.