Nabízené sýry.Zdroj: Státní veterinární správaProdukty dotyční vyráběli v domácích podmínkách, bez registrace u Krajské veterinární správy a následně je nabízeli na sociálních sítích. S těmito producenty bude zahájeno správní řízení a mohou dostat pokutu až 50 tisíc korun

K odhalení nelegální činnosti pomohly veterinárním inspektorům tzv. kontrolní nákupy, při nichž si od prodejců na základě jejich inzerátů na facebooku objednali několik litrů mléka, kilogramů klobás a mléčných výrobků.

Tím, že dotyční nebyli řádně registrováni u místně příslušné krajské veterinární správy, bylo znemožněno provádění dozoru nad dodržováním hygienických podmínek výroby, včetně odběru úředních vzorků s cílem ověřit nezávadnost vyráběných potravin. Potraviny zakoupené od takovýchto prodejců představují zdravotní riziko pro jejich konzumenty.