Těžištěm výstavy je autorské ryté sklo, na němž je možné sledovat specifický vztah Jana Schindlera k tomuto starobylému způsobu dekorování skla. Návštěvníci můžou objevovat autorův specifický smysl pro humor, který se do jeho tvorby propisuje i to, jak za pomoci tradiční techniky lze dosáhnout moderního výtvarného výrazu.

O výstavě

  • Název: Jan Schindler / Drobné rytecké pochutiny
  • Termín: 20. 6. – 28. 10.
  • Vernisáž: 19. 6. v 18.00
  • Místo konání: Severočeské muzeum v Liberci, vestibul
  • Kurátorky: Markéta Kroupová, Lenka Patková
  • Grafika výstavy: Sudetype

Kurátorka výstavy a autorka textu v drobném katalogu, který k výstavě vychází, Lenka Patková rytcův specifický přístup k tvorbě vysvětluje ještě podrobněji. “Jan Schindler preferuje při výběru suroviny pro realizaci díla běžně dostupné užitkové, nejlépe nápojové sklo. Nevyhýbá se ani skleněným objektům s výrobní vadou, dá se říci, že je dokonce vyhledává, nebo používá předměty odpadní. Jejich defekty jsou mu potom výzvou či inspirací. Sám říká, že tohle vyhozené sklo vrací zpět do života. Při rytí mu je hmota tvořící stěnu objektu prostorem, který se snaží dokonale využít v celé síle a masivnosti, pokud možno až k vnitřní stěně nádobky. Často tak vzniká předmět nejen s přidanou vizuální, ale i haptickou hodnotou,“ řekla kurátorka.

Vedle „libohmatných“ a „libopohledných“ sklenic, které nejsou nedotknutelnými výtvarnými díly, ale jsou určeny k použití, autor vytváří velmi lehké, subtilní rytiny. V tématice těchto rytin opět zaznívá ona civilnost, nepompéznost, antiexkluzivita. Často se jedná o všednodenní, běžné stopy, znaky, symboly. Zvířecí, nebo lidské šlépěje, stylizované rostlinné motivy, spermie a jiné, které jsou snadno čitelné a technikou rytí rychle realizovatelné. Umožňují tak rytému sklu proniknout k lidem jak díky akceptovatelné ceně, tak i blízkostí zobrazovaných témat. Právě rehabilitace rytého skla v konkurenci průmyslových technik pískování a leptání je autorovým velkým cílem, a je i cílem této výstavy.

Dlouhý termín trvání výstavy až do konce října 2024 umožňuje se časově protnout s nejvýznamnější akcí Křišťálového údolí a tou je festival, který se koná poslední týden v srpnu. Nejen pro něj připravilo muzeum spolu s autorem doprovodný program v podobě workshopu a komentované prohlídky. Akce se pak ještě zopakuje v září a říjnu. Workshopy jsou určeny pro děti i dospělé a pod autorovým vedením si tuto techniku mohou všichni vyzkoušet. Poplatek je v ceně skleničky, kterou si budou lidé zdobit.

“Naším cílem jako původním určením umělecko – průmyslového muzea je podporovat umělecká řemesla tradičně spjatá s regionem a tím sklářství bezesporu je. Proto se chceme co nejvíce zapojit do programu Křišťálového údolí a vzájemně se propagovat a podporovat,“ uvedla k celé koncepci výstavy produkční Markéta Kroupová.

Doprovodný program k výstavě:

  • pátek 30.8. - 14-17 hodin– workshop rytí skla pro děti i dospělé (v rámci Cristal valley week)
  • pátek 30.8. - 17 hodin – komentovaná prohlídka s autorem (v rámci Cristal valley week)
  • neděle 8. 9. - 14-17 hodin– workshop rytí skla pro děti i dospělé
  • středa 9. 10. - 18 hodin - komentovaná prohlídka s autorem

Mohlo by vás zajímat: Hádanka z Liberecka: Poznáte podle fotek a videa, o jakou obec se jedná?

Jak se jmenuje obec zachycená na videu? | Video: Jiří Louda